به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به حواشی مختلف موجود در فوتبال اختصاص داشتند.

820_AbrarVarzeshi-1395-02-15 820_Goal-1395-02-15 820_IranVarzeshi-1395-02-15 820_KhabarVarzeshi-1395-02-15 820_Navad-1395-02-15 820_Piroozi-1395-02-15


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :