رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت ضمن ارائه توضیحاتی درمورد عملکرد این جایگاه‌ها، درباره علت نارضایتی مردم از عملکرد برخی جایگاه‌ها گفت: هزینه دقت نکردن مشتری را ما با بدنامی می‌دهیم. ای کاش مشتری دقت کند و اگر تخلفی صورت می گیرد اعتراض کند تا با کارگر متخلف برخورد شود.

به گزارش تبریزمن، بیژن حاج‌محمدرضا با تاکید بر اینکه جایگاه های سوخت به صورت شبانه روزی مورد ارزیابی قرار می گیرند، افزود:در شبانه روز بیش از ۳۰ نفر  از سازمان استاندارد و سازمان های دیگر به صورت رسمی یا غیر رسمی از بنزین نمونه گیری می کنند و جایگاه داران توانایی دست بردن در کیفیت بنزین را ندارند و مسئول پاسخگویی به میزان کیفیت بنزین نیستند. از طرف دیگر چنانچه کیفیت بنزین مشکلی هم داشته باشد گزارش می شود و جایگاه قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود. همچنین همه تجهیزات از جمله تلمبه ها، مخزن و… پلمب است و باز هم جایگاه داران نمی توانند در تجهیزات دست ببرند.

وی در ادامه گفت: این که  کیفیت بنزین بد یا خوب است جایگاه نباید پاسخ دهد زیرا جایگاه فقط واسطه است. کیفیت بنزین یورو چهار فرار است و تولید شرکت ملی پخش است.

وی با اشاره به برخی شائبه‌ها مبنی بر قاطی کردن نفت سفید با بنزین، اظهار کرد: نفت سفید از بنزین  گران‌تر است و چه فردی حاضر می شود نفت سفید وارد بنزین کند؟ جایگاه های ما با کسری مواجه هستند، جایگاه ها در فروش روزانه  ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ لیتر کسری دارند که  معادل یک و نیم میلیون تومان است.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با بیان اینکه ممکن است کارگر پمپ بنزین در کار خود بی دقتی کند، توضیح داد:ممکن است کارگر پمپ بنزین برای نفر قبلی ۶ لیتر بنزین زده  و شمارشگر را صفر نکرده باشد، خود فرد باید دقت کند تا اگر چنین موردی پیش آمد گزارش کند تا کارگر همان لحظه اخراج شود.

حاج محمدرضا در پاسخ به این سوال که دلیل اینکه سوخت برخی از جایگاه زودتر تمام می شود، چیست، پاسخ داد: این جایگاه‌های خاص فقط جایگاه هایی هستند که مربوط به شرکت ملی پخش بودند و به صورت استیجاری یا اجاره مدیریت واگذار کرده است که این تخلف ممکن است از جانب آن ها باشد. ممکن است جایگاه‌های دیگری بین جایگاه های اختصاصی باشد که کارگر همچین تخلفی را کرده باشد. هزینه دقت نکردن مشتری را ما با بدنامی می‌دهیم. ای کاش مشتری دقت کند و اگر تخلفی صورت می گیرد اعتراض کند تا با کارگر متخلف برخورد شود.

حاج محمدرضا در ادامه در پاسخ به این سوال که عمر مفید دستگاه های نازل موجود در جایگاه ها چقدر است؟ پاسخ داد: عمر مفید دستگاه ها بستگی به کارکرد، ظاهر و… آن ها دارد. اگر دستگاهی نیاز به تعویض داشته باشد سریع عوض می شود. دستگاه ها وسیله تحویل و  شناور در مخزن هستند یعنی موتور اولیه روی مخزن سوار است. این دستگاه فقط بنزین را تحویل می دهد. قبلا دستگاه ها موتوری بود و هر دستگاه به صورت مستقل عمل می کرد اما در حال حاضر دستگاه بنزین را به طور اتوماتیک از مخزن می گیرد و نمی تواند هوا خارج کند. برخی می گویند داخل بنزین ها آب ریخته می شود در صورتی که  وزن مخصوص و چگالی آب با بنزین فرق می کند و این مساله امکان ندارد.

وی با تاکید بر اینکه جایگاه ها توسط نهادهای زیربط مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند، درمورد علت نارضایتی مردم از سوخت برخی جایگاه ها گفت:افراد ممکن است از برخورد کارگر ناراضی باشند، از عملکرد کارگز که ناراضی نیستند، باز هم ممکن است از هزار نفر، پنج نفر فقط ناراضی باشند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :