به گزارش تبریزمن، همایش ایدز با موضوع از غصه بیماری تا قصه تنهایی عصر دیروز در آمفی تئاتر پتروشیمی تبریز برگزار شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :