همایش بزرگداشت عارف، شاعر و عاشیق نامی خسته قاسم برگزار می شود.

به گزارش تبریزمن، این همایش ۲۴ شهریور در بستان آباد برگزار می شود.

photo_2016-08-16_10-17-01

photo_2016-08-16_10-17-06


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :