همایش رونمایی از اختراع دکتر سعید دباغ نیکوخصلت در سالن پتروشیمی تبریز برگزار شد

تبریزمن، سرویس عکس: از اختراع دکتر سعید دباغ نیکوخصلت، قهرمان ملی و مدرس بین المللی ورزش طی مراسمی باشکوه در تبریز رونمایی گردید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :