تبریزمن، همراهان بیماران اغلب به دلیل کمبود امکانات پزشکی در شهرستانها کیلومترها راه را طی می‌کنند تا از خدمات درمانی کلانشهر تهران بهره مند شوند. بعضا آنها مانند یک پرستار در بیمارستان امور درمانی و اداری بیماران را انجام می دهند، اما شبها داخل خودرو یا کنار جوی در خیابان می خوابند. لباس هایشان را روی درختان و نرده ها آویزان می کنند. این خیابان خوابی ها خطراتی از قبیل سرقت اموال و مدارک همراهان و همچنین مشکلات بهداشتی و انتقال بیماری ها از موش های شهری را در بر دارد، و اما حرف آخر: مسئولان نظام سلامت توصیه اکید مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش دغدغه خانواده های بیماران را بار دیگر مرور کنند. ایشان فرمودند: « ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده مریض شد، آن خانواده بیش از مریض داری رنج دیگری نداشته باشد.» (دیدار حضرت آیت الله خامنه‌ای با جمعی از معلمان در تاریخ ۷۱/۲/۹)


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :