همکاری ایمنی هسته ای ایران و اتحادیه اروپا با تامین مالی از سوی اتحادیه اروپا در قالب پروژه «افزایش توانمندی های مرکز ایمنی هسته ای ایران (INRA) »در سال جاری میلادی آغاز می شود.

به گزارش تبریزمن، در این بیانیه که امروز-یکشنبه- در دیدار آریاس کانیته کمیسیونر اروپایی با علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی منتشر شد با اشاره به پیوست سوم ضمیمه برجام آمده است: در راستای اجرای اقدامات مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک و به طور مشخص پیوست سوم ضمیمه همکاری هسته ای،بدینوسیله کمیسیون اروپا و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران برای آغاز همکاری در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در موارد زیر آمادگی خود را اعلام می کند.

بر اساس این بیانیه، یک نشست گفت و گوی سالیانه و در سطح بالا درباره موضوعات مورد علاقه مشترک در حوزه هسته ای(چهارچوب مشارکت در خصوص انرژی هسته ای ) پایه ریزی گردد.

فعالیت های مشترک مندرج در این بیانیه حوزه های ایمنی هسته ای، محافظت در برابر اشعه،آمادگی و پاسخ در شرایط فوریتهای پرتوی، مدیریت پسماند و سوخت مصرف شده تحقیق و توسعه هسته ای و کاربردهای غیر- قدرتی انرژی هسته ای را پوشش خواهد داد.

همچنین گروه های کاری و گروه های کارشناسی تا زمانی که برای اجرای موثر فعالیتهای مشارکتی ضروری هستند،می توانند بر اساس نیاز ،جلسات مرتب تشکیل دهند.

علاوه بر این و بر اساس این بیانیه پروژه ها و فعالیت های مندرج برای اجرا در مرحله نخست در بخش بعدی توصیف شده اند که مسئولین اجرای پروژه های سطح بالا را در خصوص پیشرفتهای حاصله توجیح خواهند کرد.

**فعالیت های آغازین همکاری

دو طرف بر این نظرند اولین اقدامات در طی سال ۲۰۱۶ و تحت عنوان همکاری ایمنی هسته ای با تامین مالی از سوی اتحادیه اروپا از پروژه « افزایش توانمندی های مرکز ایمنی هسته ای ایران (INRA) »آغاز می گردد.

این فعالیتها شامل همکاری در انجام آزمایشهای مقاومت پذیری برای مراکز نیروگاهی هسته ای موجود و برنامه ریزی شده به منظور کمک به بهره برداری نیروگاههای هسته ای و مرکز نظام ایمنی ،امکان سنجی تاسیس مرکز ایمنی هسته ای در ایران ،حمایت از مرکز نظام ایمنی هسته ای (INRA) برای بازبینی مشترک چهارچوب ایمنی در جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشتین درسها آموخته شده از حادثه فوکوشیما دایچی از جمله این فعالیتها عنوان شده است.

ارتقای ظرفیت فنی و سازمانی( (INRA ، ارائه آموزش و یاددهی به متخصصان ایمنی هسته ای و کمک و همکاری در توسعه فعالیتها ،به ویژه حمایت از سازماندهی کنفرانس بین المللی در خصوص ایمنی هسته ای، احتمالا در جمهوری اسلامی ایران از دیگر محورهای همکاری های هسته ای ایران و اتحادیه اروپایی خواهد بود.

بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی ایران به ایده مشارکت در شکافت و گداخت برنامه یورواتم با مهلت اکتبر ۲۰۱۶ پاسخ خواهد داد. به طور ویژه چندین حوزه تحقیق و توسعه از ضمیمه سه برجام در برنامه کاری یورواتم برای سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ درج و در برنامه یورواتم بودجه این موارد به طور اتوماتیک تامین شده است.

همچنین در این بیانیه بر پشتیبانی و تبادل تجربیات در خصوص الحاق جمهوری اسلامی ایران به اسناد و کنوانسیون های حقوقی بین المللی، اصلی حاکم بر ایمنی و امنیت،مدیریت پسماند و سوخت مصرف شده و حفاظت فیزیکی از تاسیسات هسته ای از محورهای همکاری های دو طرف تاکید شده است.

تبادل تجربیات به منظور پیشگیری، آمادگی و اقدام به موقع در قبال حوادث در شرایط اضطراری با تبعات رادیولوژیکی ،تبادل تجربیات با مراکز نظام ایمنی هسته ای اروپایی و سازمان های اروپایی پشتیبانی امور فنی با جمهوری اسلامی ایران و همکاری در آموزش و توسعه مهارت ها از طریق میزبانی تاسیسات پژوهشی اروپایی از کادر پژوهشی ایرانی از محورهای همکاری های هسته ای ایران و اتحادیه اروپایی است.

تسهیل مشارکت و همکاری ایران در فعالیت های پژوهشی گداخت و شکافت که در چارچوب برنامه پژوهشی یورواتم ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ انجام می گیرد که شامل همکاری متقابل با مراکز تحقیقاتی مشترک، بررسی تعمیق سطح همکاری با پروژه ITER در زمینه ساخت راکتور قدرت نمونه گداخت و در نهایت توسعه پیوندهای میان عاملان صنعت دو طرف از دیگر محورهایی است که ایران و اتحادیه اروپایی در بیانیه مشترک خود به آن ها پرداخته اند.

آریاس کانیته کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا روز گذشته به همراه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی آن اتحادیه و ۶ کمیسیونر دیگر به ایران سفر کرده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :