رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: همه موظف هستیم برای ایجاد شور انتخاباتی تلاش کنیم.
به گزارش تبریزمن، اسماعیل چمنی با اشاره به نزدیکی ۷ اسفند روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت: همه ما موظفیم برای ایجاد فضای انتخاباتی با بوجود آوردن شور انتخاباتی در جامعه برای حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای تلاش کنیم.

او با انتقاد از مسئولین و مدیرانی که حمایت خود از کاندیداها را مخفی میکنند گفت: برخی از مدیران بعد از اینکه جمعیت از ستادها خارج می شوند به دیدار کاندیداها می روند که کار درستی نیست، مدیران باید شفاف باشند.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با انتقاد از وعده های برخی کاندیدایان در زمان تبلیغات خاطرنشان کرد: کاندیدایان محترم در حد اختیارات و مسئولیت های خودشان به مردم وعده بدهند؛ نمایندگان مجلس در حوزه مدیریت شهری مسئولیت ندارند اینکه برخی وعده آسفالت به مردم می دهند کار درستی نیست.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :