به آرمانی که به خاطرش لباس رزم پوشیده بود، باور داشت، محتاج نام و نشان نبود و با خدا معامله کرد؛ همرزمانش می گویند همه زندگی شهید سردار سرلشکر حسن شفیع زاده /بنیانگذار قرارگاه توپخانه سپاه/ داخل یک کوله پشتی بود.

به گزارش تبریزمن، شفیع زاده – متولد ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۶ شمسی در تبریز- به قول فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میان مردان جنگ دوران دفاع مقدس خیلی زود درخشید و نبوغش را بر روی آتش های پشتیبانی متمرکز کرد.

روزی که فرمان تشکیل توپخانه سپاه را شنید، همه همت و استعدادش را برای سر و سامان دادن به این یگان به کار گرفت و با اعتقاد به نقش توپخانه در پشتیبانی نیروهای اسلام، توپ های غنیمتی جنگ را تعمیر و علیه دشمن متجاوز به کار گرفت.

اخلاق و رفتار گرم و صمیمی این شهید توانسته بود مردان بلند همت را از سراسر کشور به گرد وی جمع کند و توپخانه ای تشکیل دهد که به قول خودش نه برای جنگ با رژیم متجاوز بعثی، بلکه برای همه دوران ها کارساز باشد.

این چنین بود که دشمنان از تدبیر و غرش توپ های شفیع زاده در فتح فاو، کربلای ۵ و کربلای ۸ به حیرت افتادند و به ستوه آمدند.

اما عاقبت روز موعود فرا رسید؛ هشتم اردیبهشت ۱۳۶۶ شمسی حسن در پی رفتن بود. او راه های رفتن را به خوبی آموخته بود و به راه های آسمان آشناتر از راه های زمین بود.

او اینک مسافر قربان گاه عشق بود؛ آنچه طی سال های جنگ و جهاد آموخته بود داخل یک کوله پشتی سربازی ریخته بود و با خود همه جا و از جمله آبادان، شملچه، فاو و غیره می برد و اینک ماووت، ایستگاه آخر بود.

این بار داخل کوله پشتی جز چارت سازمانی توپخانه که محرمانه بود و مقداری وسایل شخصی چیز دیگری نبود. حسن شفیع زاده در هشتم اردیبهشت ۱۳۶۶ شمسی پر کشید اما گویی که دوباره متولد شد.

شهید شفیع زاده جنگ را بالاترین مسئولیت زندگی خودش می دانست و شاید به همین خاطر بود که ازدواج نکرد و وصیت نامه ای هم ننوشت.

حسن به روایت حسن هم قابل توجه است؛ سردار شهید حسن تهرانی مقدم در مورد سردار شهید حسن شفیع زاده این گونه نقل می کند که ساده زیستی و صبر و استقامت، شاخص درخشان چهره واقعی این سردار شهید بود.

یک فرمانده گروهان در زمان فرماندهی شهید شفیع زاده در قرارگاه توپخانه سپاه نیز به ایرنا می گوید: سردار سرلشکر شهید حسن شفیع زاد،ه مصداق عینی ساده زیستی بود و با وجود در اختیار داشتن خودروهای متعدد از قطار و اتوبوس برای تردد استفاده می کرد.

جواد غفاری گفت: حسن به معنی واقعی کلمه به مسائل دنیوی بی اعتنا بود و صمیمیت و ایجاد ارتباط منطقی با بسیجی ها و همرزمانش در رفتارش متجلی بود.

وی با نقل خاطره ای از این سردار شهید افزود: در آن زمان تلویزیون گران بود و خرید یک دستگاه تلویزیون مستلزم جمع کردن حقوق کامل ۱۰ ماهه بود؛ روزی یک دستگاه تلویزیون به سردار شهید حسن شفیع زاده هدیه دادند اما قبول نکرد. با اصرار تلویزیون را در غیاب سردار به راننده اش دادند اما قبل از خروج از دژبانی متوجه شد و همانجا تلویزیون را به دژبانان سپرد و از قبول آن سرباز زد.

و امروز کاش می دانستیم و جوانان ما می دانستند که حسن چه وجودی بود که پیکر مطهرش همین حوالی در کنار ما آرمیده است.

حسن به تمام معنی کلمه به مسائل دنیوی بی اعتنا بود و ارتباط منطقی و صمیمی با بسیجی ها و همرزمانش داشت اما این پشت کردن به دنیا با روکردن وی به خدا همراه بود.

آری او در آسمان ها مشهورتر از زمین است و امروزه در شهرش نشانی او را فقط می توان در یادواره ها و نامگذاری برخی از مجتمع های مسکونی یا خیابان ها و نیز دل دوستداران ایده و عقیده اش یافت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :