به گزارش تبریزمن، آدریان گری، هنرمندی است که به گونه ای سنگ ها را روی هم قرار می دهد تا با برقراری یک توازن وزنی ظریف بتوانند در عجیب ترین حالت ها روی هم قرار بگیرند.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :