به گزارش تبریزمن، در حالیکه ۵ ساعت به مصاف حساس تراکتور و نفت مانده، هواداران سکوهای طبقه اول را پر کردند تا نشان دهند هواداران واقعی فوتبال چه کسانی هستند.

شاید در تهران با اعلام رایگان بودن بازیها بتوانند ورزشگاه آزادی را پر کنند ولی در تبریز هواداران با پای پیاده و خرید بلیط های ۵ هزار تومانی به ورزشگاه یادگار امام میروند تا فرق هوادار با هوادار معلوم شود.

 

811706427_35785 811706267_36131


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :