رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: برکناری سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز با تصمیم هئیت مدیره باشگاه صورت گرفته است و ما دخالتی در این تصمیم گیری نداشته ایم.

به گزارش تبیرزمن، دکتر شهرام دبیری گفت: “خبر برکناری سرمربی و مدیر تیم ماشین سازی را از رسانه ها شنیدم و ما دخالتی در این تصمیم گیری هئیت مدیره سازمان ورزش نداشتیم.”

وی در خصوص تصمیم هئیت مدیره سازمان ورزش شهرداری تبریز گفت: خبر را من هم در سایت ها دیدم اما ما دخالتی در این کار نداشته ایم و هئیت مدیره خود در این مورد تصمیم گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه طبیعتا تصمیم گیری نهایی در این خصوص بر عهده هئیت مدیره می باشد گفت: “در این خصوص از من نظر خواسته بودند و من هم اعلام کرده بودم که هئیت مدیره خود تصمیم بگیرد و هر تصمیمی بگیرند برای همه قابل قبول است. اینکه در هر موردی ما تصمیم بگیریم که چه کسی به تیم بیاید و چه کسی برود در آن موقع هئیت مدیره چه کاره خواهد بود.”

وی در ادامه با اشاره به اینکه این تصمیم حاصل جمع بندی نظرات هئیت مدیره می باشد خطاب به هواداران گفت: “اکنون هئیت مدیره یک تصمیم مدیریتی گرفته است و به نظر من باید هواداران از تصمیم هئیت مدیره حمایت کنند. هئیت مدیره بخوبی به مسئولیت تصمیم هایی که می گیرد آکاه است و طبیعتا در هر هئیت مدیره ای با مد نظر قرار دادن جمیع جهات تصمیمی را می گیرند.

گفتنی است در هئیت مدیره سازمان ورزش به دنبال برگزاری جلسه ای با رای اعضا نظر به برکناری سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز و مدیر تیم فوتبال ماشین سازی داده است.

دکتر کوشافر، دکتر نیکوخصلت، دکتر سلیمانی، حجت الاسلام حمیدی، دکتر میر معصوم سهرابی، علی نواداد، حبیب ستوده نژاد، اکبر آقامحمدی ، مرتضی آبدار، عیسی اکبرزاده و ایوب جعفری اعضای هئیت مدیره هستند.

در آخرین جلسه هئیت مدیره که در غیبت دکتر مظفر سلیمانی برگزار شد اعضای هئیت مدیره با ۶ رای موافق و ۴ رای مخالف نظر به برکناری سرمربی تیم ماشین سازی تبریز دادند.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :