به گزارش تبریزمن، در تمرین دیروز تراکتورسازان که از ساعت ۱۸ در کمپ اختصاصی باشگاه برگزار شد، بیش از ۳۰۰ نفر برای تماشا حضور داشتند.

از سوی مسئولین یک کُلمن به همراه کمی یخ روی سکو ها گذاشته شده بود. با توجه به تعداد زیاد حاضرین و گرمی هوا، آب موجود نتوانست کفاف دهد و در این میان میزان گرمای هوا نیز به شدت افزایش یافت.

هواداران حاضر اعتراض خود را به گوش سرپرست تیم که تنها مسئول حاضر در تمرین بود رساندند که وی نیز در پاسخ به اعتراض آنها رسیدگی به این کار ها را جزء وظایف کانون هواداری دانست.

نکته جالب اینکه هواداران به طعم و بوی آب اعتراض داشته و احتمال داشتند که آب داخل کُلمن آب فاضلاب بود نه آب آشامیدنی!

DSCT-5مم

DSCT-63

IMG_9565


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :