طبق آیین‌نامه داخلی مجلس مسن‌ترین فرد از نمایندگان حاضر به عنوان رئیس سنی و فرد بعدی به عنوان نائب رئیس و دو نفر از جوان‌ترین نمایندگان حاضر به سمت دبیر معین شده و در جایگاه هیأت‌رییسه قرار می‌گیرند که به همین دلیل این افراد به عنوان هیأت رییسه سنی مجلس دهم تعیین شدند.

به گزارش تبریزمن،اعضای هیأت رئیسه سنی مجلس دهم برای اداره جلسه افتتاحیه و اجرای انتخابات هیأت رئیسه موقت مشخص شدند.

 عبدالرضا هاشم‌زایی منتخب تهران متولد سال ۱۳۲۳ به عنوان رئیس هیأت رئیسه سنی مجلس دهم است و سیدمصطفی ذوالقدر منتخب میناب متولد سال ۱۳۲۵ نائب رئیس هیأت رئیسه و سیده‌فاطمه حسینی منتخب تهران متولد سال ۱۳۶۴ و سمیه محمودی منتخب شهرضا متولد سال ۱۳۶۳ دو دبیر هیأت رئیسه سنی مجلس دهم خواهند بود.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس مسن‌ترین فرد از نمایندگان حاضر به عنوان رئیس سنی و فرد بعدی به عنوان نائب رئیس و دو نفر از جوان‌ترین نمایندگان حاضر به سمت دبیر معین شده و در جایگاه هیأت‌رییسه قرار می‌گیرند که به همین دلیل این افراد به عنوان هیأت رییسه سنی مجلس دهم تعیین شدند.

وظیفه هیأت رییسه سنی اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف، افتتاح شعب و اجرای انتخابات هیأت رئیسه موقت است که بر این اساس هیات رییسه سنی مسئولیت اداره جلسه شنبه ۸ خرداد مجلس را بر عهده خواهد داشت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :