سرویس سیاسی: مردم ایران، امروز حماسه سیاسی دیگری را رقم خواهند زد، به طوری که این امر در سطح شهر تبریز به وضوح قابل مشاهده بود.

برخی از شهروندان تبریزی از ساعات اولیه امروز در خلق این حماسه پیشگام شده و با حضور در پای صندوق های رای در تعیین سرنوشت خود سهیم شدند.

هوای دلپذیر بهاری نیز، امروز با فضای انتخاباتی تبریز یار شد و ابرهای باران زای دیروز رخت از این شهر برکنده و آفتاب عالمگیر یاریگر مردم در سرنوشت کشور خود شدند.

از نکات قابل توجهی که نظر خبرنگار تبریزمن را به خود جلب کرد تجمع تعدادی از شهروندان در مقابل حوزه های انتخابیه بود، برخی ها رای خود را به صندوق ریخته و برخی دیگر هم در حال ورود به حوزه بودند که در فضای آرام صبح یک روز تعطیل خودنمایی کرده و جاذبه خاصی به معابر شهری بخشید.

شهروندان ما بر این امر واقف هستند که عدم حضورشان در پای صندوق های رای، علاوه بر مایوس کردن دشمن به طور حتم موجب راهیابی کاندیداهای دلسوز و معتدل به خانه ملت خواهد شد زیرا تندروی همواره مردود است!

خبرنگار تبریزمن تا پایان تایم رای گیری در تعدادی از حوزه های انتخابیه حضور یافته و از حال و هوای این مراکز گزارش خواهد داد.

شهرام صادق زاده


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :