به گزارش تبریزمن،  مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز از برنامه ریزی جهت تامین بخش عمده ای از گلهای فصلی کاشته شده در تبریز خبر داده و گفت: در نظر داریم با برنامه ریزی های صورت گرفته بخشی از این گلها را در تبریز تولید کنیم.

مهندس محمدحسین حسن زاده با بیان این مطلب اظهار داشت: اقلیم حاکم بر تبریز مستعد این اقدام است و بر همین اساس می توانیم بخشی از نیازهای گل و نشاء برای کاشت در سال آینده را در تبریز تولید کنیم.

وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته عمده گلهای کاشته شده در تبریز از طریق استانهای دیگر خریداری شده و وارد می شد، تصریح کرد: مثلا می توان از این طریق گلهایی نظیر بنفشه را در تبریز تولید کرده  و برای کاشت در نقاط مختلف شهری استفاده کرد.

حسن زاده با اشاره به مزایای تولید گلها به طور بومی در منطقه و جلوگیری از واردات گل از استانهای دیگر، گفت: این موضوع ضمن کاهش هزینه های فراوان وارد کردن گل از استانهای دیگر می تواند سیستم نگهداری و باغبانی متفاوت این گیاهان را نیز بر طرف سازد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز همچنین ادامه داد: با توجه به اینکه هزینه کاشت و خرید گلهای بنفشه که به نوعی گل مرسوم و تقریبا تکراری کاشته شده در تبریز بدل گشته است با هزینه تامین و کاشت گل لاله تفاوت چندانی ندارد و می توات برای تامین جلوه زیبای بصری طی سال آینده به مقدار بیشتری از گل لاله برای زیبایی شهر استفاده کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی های به عمل آمده، این گلها در گلخانه های سازمان پارکها و فضای سبز تبریز و مجموعه های فضای سبز موجود در سطح شهر تولید خواهند شد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :