رییس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران با ابلاغ نامه ای کلیه امورات مربوط به مدیریت و سرپرستی تیم فوتسال مس سونگون را به مهندس حامد نجفی واگذار کرد.

به گزارش تبریزمن، مهندس کرباسیان رییس هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران با ابلاغ نامه ای به شماره ۹۱۹۱/۹۴ به تاریخ امروز (۱۰/۹/۹۴) کلیه امورات مربوط به مدیریت و سرپرستی تیم فوتسال مس سونگون تا پایان سال جاری را به مهندس نجفی واگذار کرد.

در حکم ابلاغی مهندس کرباسیان خطاب به مهندس حاجی آقازاده عضو هیات مدیره شرکت ملی مس ایران و مدیرعامل شرکت مولیبدن مس آذربایجان تإکید شده است: ” با توجه به وضعیت مناسب تیم فوتسال مس سونگون در رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور و اهمیت ویِژه ای که این تیم برای مردم شریف تبریز و آذربایجان دارد  لازم است تیم فوتسال مس سونگون تا پایان فصل جاری رقابت های لیگ برتر به نحوی مدیریت شود که لطمه ای به این تیم و جایگاه آن نخورد لذا مقرر می گردد تیم با مدیریت و سرپرستی جناب آقای مهندس نجفی ادامه فعالیت دهد تا در آینده نسبت به اتخاذ تصمیمات بعدی اقدام گردد.”


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :