عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از وجود دو میلیون و ۷۰۰ هزار معتاد در کشور خبر داد و گفت: بر اساس آمارهای رسمی ۱۰ درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند.

به گزارش تبریزمن، در رابطه با راه اندازی مرکز درمان اعتیاد کودکان خیابانی و بی سرپرست از سوی بهزیستی، گفت: یکی از تکالیف مجلس در برنامه ششم توسعه برای سازمان بهزیستی شناسایی، جمع آوری، بازپروری کودکان خیابانی و بی‌سرپرست است از این رو بر اساس این تکالیف بهزیستی اقدام به راه اندازی مرکز درمان اعتیاد کودکان خیابانی و بی سرپرست کرده است.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تمام اقدامات و مسائلی که در هنگام تبلیغات ریاست جمهوری مانند زنان خانه‌دار، آسیب‌های اجتماعی، افزایش مستمری مددجویان و کمیته امداد، کودکان کار و زنان خانه‌دار مطرح شد از جمله مصوبات کمیسیون اجتماعی مجلس در برنامه ششم توسعه بوده است که امروزه موجب افتخار است.

خدادادی با بیان اینکه تمام کودکان معتاد به صورت مادرزادی معتاد نیستند، گفت: متاسفانه باندهای مافیا به دلیل بدسرپرست بودن کودکان از آنها برای مقاصد پلید خود استفاده از این رو کودکان با حضور در جامعه تحت تاثیر آسیب‌های اجتماعی معتاد می‌شوند البته برخی دیگر نیز دارای پدر و مادر معتاد هستند بنابراین تحت تاثیر فضا و محیط خانه به اعتیاد روی می‌آورند.

جمعیت معتادان تا پایان برنامه ششم باید ۲۵ درصد کاهش یابد

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای دهم، در رابطه با راه اندازی مراکز درمان اعتیاد کودکان و نوجوانان از سوی وزارت بهداشت، گفت: راه‌اندازی مراکز درمان اعتیاد کودکان در حیطه وظایف سازمان بهزیستی بوده و در برنامه ششم توسعه و بودجه سال جاری اعتبار لازم در اختیار این دستگاه برای کاهش معتادان جامعه قرار گرفته است به گونه‌ای که هر ساله تعداد معتادان ۵ درصد و تا پایان برنامه ۲۵ درصد کاهش یابد البته سازمان بهزیستی در این رابطه اقدامات موثری را در دستور کار قرار داده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از وجود دو میلیون و ۷۰۰ هزار معتاد در کشور خبر داد و گفت: بر اساس آمارهای رسمی ۱۰ درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می‌دهند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :