نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: وحدت و عظمت امت اسلام، وفاق و همگامی دولت های اسلامی تنها رمز نجات فلسطین و کلید فتح قدس شریف است.

به گزارش تبریزمن، آیت الله هاشم زاده هریسی نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به نامه صلاح الزواوی، سفیر فلسطین در تهران تاکید کرد: وحدت و عظمت امت اسلام، وفاق و همگامی دولتهای اسلامی تنها رمز نجات فلسطین و کلید فتح قدس شریف است.

متن کامل نامه این عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به صلاح الزواوی، سفیر فلسطین در تهران که سه شنبه منتشر شده، به شرح زیر است:

حضرت مستطاب جناب آقای صلاح الّزواوی

مقدم السّفرا و سفیر محبوب و محترم دولت علیّه فلسطین

سلام علیکم و علی الفلسطین المجاهد و المقاوم و علی القدس الشّریف و المغصوب

نامه لبریز از مهر و محبت و منادی وحدتان را به عنوان تبریک موفقیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری دریافتم و پیام زیبا و عظمت آفرین آنرا گرفتم و بر لوح جان و دلم نوشتم به ندای هل من ناصر شما به عنوان یک مسلمان شریک درد لبیک می گویم و در تحقیق آن اهداف عالیه اسلامی، وحدت و عظمت امت اسلام، وفاق و همگامی دولتهای اسلامی که تنها رمز نجات فلسطین و کلید فتح قدس شریف است با تمام توان و قدرت کوشش و تلاش خواهیم نمود.

قطعاً خداوند مقتدر و منتقم یار، یاور و پشتیبان اسلام، امت اسلامی و فلسطین مظلوم است و در نهایت یقیناً ظفر، پیروزی، افتخار و سربلندی از آن اسلام، مسلمین و ملت مقاوم فلسطین است نشان و نماد این پیروزی و نسیم تحقق وعده های الهی همان روز قدس است که صدای بلند الله اکبر و فریاد غیظ مسلمانان جهان علیه دشمن در آنروز از هر سو طنین می افکند و پشت دشمن را می لرزاند.

به قول حضرت امام بانی روز بزرگ و جهانی قدس، روز قدس روز اسلام است روز مقاومت و ایستادگی و روز پیروزی حق بر باطل است، روز نماز مسلمین در مسجد اقصا است و ما نیز با اطاعت از فرمان امام علی(ع) که می فرماید «کونوا للّظالم خصماً و للمظلوم عوناً» و به عنوان لبیک گویی به فریاد ملت مظلوم فلسطین و سفیر شریفشان در روز قدس در جبهه پیکار سیاسی و در صحنه همایش عام مسلمین جهان حضور یافته به عنوان قطره ای از دریای عظیم و متلاطم امت اسلام به سوی مقصد قصوا حرکت خواهیم نمود و در نهایت نیز به یاری الهی به مقصد اقصی خواهیم رسید.

به امید آنروز

خداوند یار و پشتیبانتان باد ان شاءالله .


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :