به گزارش تبریزمن، اولین محموله کیک زرد از روسیه روز چهارشنبه ۹ دی وارد ایران شد.

عکس اختصاصی از واردات کیک زرد
عکس اختصاصی از واردات کیک زرد
عکس اختصاصی از واردات کیک زرد

عکس اختصاصی از واردات کیک زرد


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :