به گزارش تبریزمن، ششمین رام قطار شهری عصر پنجشنبه وارد تبریز شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :