مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی توهین روزنامه طرح نو را به شدت محکوم کرد و گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شخصا به پرونده روزنامه “طرح نو” ورود کرده و دستور داده تا پرونده این روزنامه فردا در هیئت نظارت بررسی شود.

تبریزمن، سرویس فرهنگی و هنری: محمد محمدپور در گفتگو با خبرنگار تبریزمن، با بیان اینکه پرونده این روزنامه در هیات نظارت بر مطبوعات مطرح و بررسی می شود، اظهار داشت: با متخلفان به شدت برخورد می کنیم.

وی سپس با تاکید بر اینکه فعلا مدیرمسئول روزنامه طرح نو به صورت داوطلبانه انتشار روزنامه را متوقف کرده است، افزود: این توهین انها بررسی می شود و با خاطیان و متخلفان به صورت قاطع و البته قانونی برخورد خواهد شد.

محمدپور سپس با اشاره به اینکه باید مدیر مسئول این روزنامه و کسانی که این مطلب را در روزنامه آورده اند پاسخگو باشند، گفت: آنها عذرخواهی کردند و البته این قدم مثبتی بود ولی بدون شک پرونده آنها فردا بررسی می شود.

وی سپس افزود: مستندات لازم به وزارت ارشاد ارسال شده است و وزیر محترم نیز تاکید کردند که این مسئله پیگیری شود.

محمدپور گفت: آنچه مسلم و قطعی به نظر می رسد این است که مطالب وهن‌آمیز این نشریه به هیچ‌ عنوان قابل توجیه نیست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه اقوام ایرانی از سرمایه های بزرگ کشور هستند، گفت: توهین به هر قوم، نژاد و زبانی ولو سهوی و غیرعمدی محکوم است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :