پیکر ٨٧ زائر جان باخته فاجعه منا سرانجام پس از چهار روز تاخیر، وارد خاک ایران شدند.

به گزارش تبریزمن، این پرواز قرار بود روز جمعه انجام شود، ولی طبق اظهارات رییس سازمان حج و زیارت، به دلیل روند کند شناسایی پیکرها، انتقال چهارمین گروه از پیکرها با تاخیر انجام شد.

1444714040175_Mehdi Ghasemi-28.jpg

1444714040347_Mehdi Ghasemi-29.jpg

1444714040503_Mehdi Ghasemi-30.jpg

1444714040737_Mehdi Ghasemi-31.jpg

1444714041485_Mehdi Ghasemi-35.jpg

1444714037429_Mehdi Ghasemi-17.jpg

1444714037851_Mehdi Ghasemi-18.jpg

1444714038007_Mehdi Ghasemi-19.jpg

1444713727410_Mehdi Ghasemi-3.jpg

1444713728018_Mehdi Ghasemi-6.jpg

1444713728752_Mehdi Ghasemi-9.jpg

1444713727067_Mehdi Ghasemi-1.jpg

1444713731903_Mehdi Ghasemi-15.jpg

1444713730842_Mehdi Ghasemi-11.jpg

1444713727582_Mehdi Ghasemi-4.jpg


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :