تبریزمن، پیکر مطهر ۶۰ شهید گلگون کفن دوران دفاع مقدس، صبح امروز از طریق مسیر دریایی اروندرود وارد کشور شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :