بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در جلسه عصر امروز (یکشنبه) خود با اعضای هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، «مرضیه شاهدایی» را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب کرد. به گزارش تبریزمن، شاهدایی پیش از این، مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود.
شاهدایی در حالی به جای «عباس شعری مقدم» مدیرعامل پیشین این شرکت قرار گرفت که تابستان امسال برای نخستین بار به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی جایگزین «محمدحسن پیوندی» شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :