معاون هنری وزیر دردیدار با دو هنرمند پیشکسوت تبریزی گفت: وظیفه معرفی ستاره های آسمان هنر ایران را به دنیا داریم.

به گزارش تبریزمن، ‘ علی مرادخانی ‘ که همراه مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان، به دیدار استاد میرحسین زنوزی از استادهای بنام خوشنویسی آذربایجان و استاد جدیدالاسلام رفته و از نزدیک با وی گفت و گو کرد و افزود: هنرمندها سرمایه های عرصه فرهنگ و هنر کشور هستند.

وی گفت: در کشور ستاره های هنری بزرگی داریم که وظیفه داریم آنها را به دنیا معرفی کنیم.

مرادخانی خاطر نشان کرد: هنرمندها گنجینه های تمام نشدنی این مملکت هستند و باید قدرهنرمندهای خوشنویس که گسترش دهنده این هنر فاخر، معنوی و گرانبها هستند را بدانیم.

استاد میرحسین زنوزی متولد ۱۳۲۹ تبریز است، نیای پدری وی با هنرکتابت آشنا بود و میراث برجای مانده از او قرآنی مطلا بود.

وی همزمان با بهره مندی از محضر زنده یاد بخت شکوهی، تذهیب را نیز از محضرهنرمند نامی تبریز، ‘ استاد علی کوهپایه ای ‘ فرا گرفت.

وی از سال ۱۳۶۶ در انجمن خوشنویس های تبریز به آموزش هنرجوها پرداخت و از آن سال تا به امروز آموزش را بی وقفه ادامه می دهد.

 

استاد میرحسین زنوزی خوشنویس پرتلاش و پرحضوری است، شاهد این مدعا حضور پر بار وی در بیش از یکصد نمایشگاه جمعی می باشد.

وی رئیس انجمن خوشنویس های آذربایجان شرقی است.

همچنین معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیدار استاد محمدعلی جدیدالاسلام از استادهای بنام عکاسی آذربایجان و رفته و از نزدیک با وی گفت و گوکرد.

مرادخانی در این دیدارگفت: استادها برجسته هنر ماندگارعکاسی نقش ممتاز و متمایزی درثبت تاریخ ایران عزیز داشته اند و بی گمان پرتو ماندگار آثار استاد جدیدالاسلام نیزهمواره راهگشا و راهنمای هنرمندها عکاس و پیشرفت و تعالی هنرعکاسی خواهد بود.

وی افزود: درواقع سهم بینش و معرفت عکاس از یک موضوع او را تبدیل به عکاسی موفق می کند که آثارش را در یادها جاودان خواهد کرد.

استاد محمدعلی جدیدالاسلام متولد۱۳۳۱ تبریز بوده و از سال ۱۳۴۳ فعالیت خود در زمینه عکاسی را آغاز کرده است.

وی تاکنون در جشنواره های مختلف کشوری به عنوان عضو شورای سیاس گذاری و داور انتخاب بوده و در حال حاضر یکی از بزرگ ترین مجموعه دارها دوربین عکاسی و عکس های قدیمی در کشور است.
استاد جدیدالاسلام ده ها نمایشگاه انفرادی وگروهی برگزار کرده و شاگردها بسیاری را در حوزه هنر عکاسی تعلیم داده است.

وی همچنین رئیس انجمن عکاسی آذربایجان شرقی بود و درحال حاضر از عکاس های برجسته پرتره هنرمندها و فرهیخته ها درکشور به شمار می رود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :