سال هاست که مسئولین کشور ما از تهاجم فرهنگی و رسانه های خارجی برای منحرف کردن جوانان کشور سخن گفته اند، اما به جای مقابله به مثل با این تهاجم برنامه ریزی شده، با انجام اقدامات تعجب برانگیز که نسلشان دیگر منقرض شده، باعث دلزدگی و دلخوری مردم می شوند، مردمی که خودشان خواهان راه درست اند اما با دیدن چنین اقداماتی، راهی جز افسوس خوردن برایشان باقی نمی ماند.

تبریزمن، سرویس فرهنگی و اجتماعی: ناگفته عیان است که هر اقدامی در هر سطحی، ابتدا باید مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن پیش بینی شود. اینکه صرفا کاری انجام دهیم به خاطر اینکه کاری انجام داده باشیم، باعث شکست و عدم موفقیت در رسیدن به اهداف خواهد شد.

مردم امروزه درک و فهم متفاوت تری از دنیا دارند و خواه ناخواه باید با این واقعیت کنار آمد. امروزه رسانه ها و شبکه های اجتماعی به قدری رشد کرده و در بین آحاد جامعه نفوذ پیدا کرده اند که کوچکترین اتفاقات و اقدامات بلافاصله در اقصی نقاط جهان پخش شده و به همه آگاهی می بخشد.

در این میان آنهایی موفق خواهند بود که نیاز های مدرن و سبک و سیاق های رفتاری دنیای جدید را درک کرده و با به کاری گیری عقل با چاشنی خلاقیت، از بستر و لوازم و ابزارهای موجود در قرن بیست و یکم فایده ببرند.

سال هاست که مسئولین کشور ما از تهاجم فرهنگی و رسانه ای خارجی برای منحرف کردن جوانان کشور سخن گفته اند.  اقداماتی که با بروز ترین و پیشرفته ترین ابزارهای ارتباطی و صدالبته با مطالعه صورت می گیرند.

در مقابل، ما به جای مقابله به مثل با این تهاجم برنامه ریزی شده، با انجام اقدامات تعجب برانگیز که می توان نسلشان را منقرض شده خواند، باعث دلزدگی و دلخوری مردم می شویم، مردمی که خود خواهان راه درست اند اما با دیدن چنین اقداماتی، راهی جز افسوس خوردن برایشان باقی نمی ماند…

چرا مسئولین ما به جای استفاده از ظرفیت و پتانسیل بالای فضای مجازی و با علم به اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور – که صدالبته اکثریت آن ها را جوانان تشکیل می دهد – عضو شبکه های اجتماعی مختلف هستند و زمان زیادی را در فضای مجازی سپری می کنند، راه کج را انتخاب کرده و در خیابان ها جلوی مردم را می گیرند یا به صورت نامحسوس آن ها را کنترل می کنند؟

بدون ذره ای شک و تردید، می شد با صرف هزینه ای معادل یک دهم هزینه پیش بینی شده برای گشت نامحسوس، در فضای مجازی، ده برابر و صدبرابر بازتاب بیشتر و نتیجه بهتری بدست آورد. اما چرا چنین ظرفیتی نادیده گرفته شده و پول بیت المال بدون فکر و اندیشه در جهت ناراحتی و بعضا آزارشان هزینه می شود، خدا داند…

575881_135

بزرگی می گفت فکر کردن سخت ترین کار دنیاست، اما بهترین نتایج را در بردارد. متاسفانه در حال حاضر مسئولین ما کاری که برایشان راحت تر است و به آن عادت کرده اند را بدون توجه به هزینه های بالایی که در پی خواهد داشت انجام می دهند، کارهایی که نتیجه اش را در گشت ارشاد و نتایج اسف بار آن دیدند، اما درس نگرفتند و این بار طرح نامحسوس را در دستور کار قرار دادند.

طرحی که رئیس جمهور کشورمان، با پشتوانه میلیون ها رای مردمی از آن انتقاد کرده و اجرایش را مغایر با ارج نهادن بر کرامت انسان ها دانست، اما می بینیم که برخی نهاد های دیگر از اجرای این طرح به صورت قاطع حمایت می کنند و از طرف مردم ابراز رضایت می کنند، غافل از اینکه مردم، افکار و نظراتشان را پیش از این به صورت های مختلف نشان داده اند.

به ضرس قاطع می توان گفت که اکثر مشکلات و معضلات اجتماعی ما ناشی از بیکاری است، بیکاری جوانانی که در بهترین و پرثمرترین دوران زندگی شان کاری برای انجام دادن ندارند و یا پشت کنکورند، یا دست به دامان استادان دانشگاه! برخی هم که تحصیل را کنار گذاشته اند اوضاع بهتری ندارند. حال گشت نامحسوس و تماس های تلفنی نیروی انتظامی را هم به این موارد و مشکلات اضافه کنید.

بهتر نبود تا با این سرمایه عظیمی که صرف “کنترل نامحسوس مردم” کرده ایم، دست به ایجاد اشتغال و یا حتی بهبود فضای اجتماعی و فرهنگی کشور می زدیم تا سایر ایرادات موجود خود به خود حل شوند؟


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :