به گزارش تبریزمن، برخورد یک پرنده با نوک هواپیمای مسافربری ترکیه باعث آسیب دیدگی شدید هواپیما شد. این هواپیما از استانبول راهی شهر نوشهیر بود که به هنگام فرود با این حادثه روبه رو شد.

هواپیما از نوع بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ بود و تعدادی از پرنده ها به نوک و بال آن برخورد کردند.

شاخ به شاخ شدن هواپیما و پرنده

شاخ به شاخ شدن هواپیما و پرنده


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :