تبریزمن، زمین لرزه ۵٫۴ ریشتری مرکز ایتالیا را به شدت لرزاند.این زمین لرزه در منطقه وال نرینا در میان شهرهای پروجا و ماچراتا بوقوع پیوست. در این منطقه خطوط برقی قطع شده و مردم از ترس به خیابان ها ریختند و ماموران امداد رسانی در آماده باش کامل قرار دارند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :