به گزارش تبریزمن، تیم تراکتورسازی از ابتدای فصل با پیراهن های طرح سال گذشته خود وارد میدان می شدند. بعد از توافق با شرکت اسپانیایی کلمه، قرار بود تا بازی پرسپولیس که در تبریز انجام خواهد شد، قسمتی از البسه مورد نیاز تیم تهیه شود.

با توجه به مشکلات گمرک تأخیری بوجود آمد و سرانجام بخشی از البسه تیم تحویل باشگاه داده شد. ظاهرا امسال نیز سرخ پوشان لباس دوم خود را همانند بازی های گذشته سفید و قرمز انتخاب کرده اند.

گفته می شود طرح زیر، لباس های اصلی تیم تراکتورسازی در ادامه بازی ها خواهد بود:

tractor_new_shirt_1394_002

tractor_new_shirt_1394


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :