دفتر ارتباطات مردمی دکتر منادی پیگیر قضایی با عوامل نشر دهنده چنین تصویر ساختگی است.

به گزارش تبریزمن، علیرضا منادی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و کاندیدای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس با اشاره به تصویر فیض حقوقی خود در فضای مجازی اظهار داشت: تصویر فیش حقوقی اینجانب در فضای مجازی که از روز گذشته در فضای مجازی منتشر می شود، کاملا جعلی، ساختگی و کذایی است.

وی خاطرنشان کرد: علی رغم میل باطنی خود که نمی خواستم مشخص شود، صرفا جهت اطلاع رسانی به مردم شریف باید عرض کنم اینجانب در طول خدمت سه و نیم  ساله به دانشگاه آزاد اسلامی، در قبال مسوولیت خود، ریالی دریافت نکرده و تمامی دریافتی های خود را یکجا و در پایان مسوولیتم به حساب قرض الحسنه دانشجویان جهت استفاده در وام دانشجویی برای افراد بی بضاعت  کم بضاعت منتقل داده تا مورد استفاده قرار گیرد. و أن را در مراسم تودیع از طریق رسانه ها اطلاع رسانی کردم. برای شفاف شدن صورت مسئله، امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی می تواند بهترین مرجع بحساب آید.

منادی افزود: از سوی دیگر در جلسه کمیته آموزش و تحقیقات مجلس، در پاسخ به سوال نماینده ای مبنی بر دلیل حمایت دکتر منادی از دانشگاه آزاد اسلامی، جناب دکتر میرزاده پاسخ دادند: «افتخار میکنم به وجود منادی، چراکه تا کنون در قبال مسؤولیت خود ، ریالی حقوق از دانشگاه آزاد دریافت نکرده است»

گفتنی است، دفتر ارتباطات مردمی دکتر منادی پیگیر قضایی با عوامل نشر دهنده چنین تصویر ساختگی است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :