شهردار تبریز از اعطای گواهینامه مهارت به پارکبانان تبریزی برای نخستین بار در کشورخبر داد.

به گزارش تبریزمن، دکتر صادق نجفی شهردار تبریز با اعلام این مطلب افزود : شهرداری تبریز با توجه به اهمیت و ضرورت ارتقاء سطح علمی و عملی پاکبانان زحمتکش انجام این مأموریت به عهده سازمان مدیریت پسماند گذارده شده بود .

دکتر نجفی تصریح کرد: سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز  در سال گذشته با برپایی دوره های آموزشی تئوری و عملی برای پاکبانان و نیروهای خدمات شهری فعال در حوزه تنظیف و برگزاری آزمون پایان دوره با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان این ماموریت را به نحو احسن به انجام رساند.

شهردار تبریز در پایان گفت: هم اکنون گواهینامه های مهارت عزیزان زحمتکش در حوزه امور تنظیف آماده شده که طی مراسمی به آنان اعطاء خواهد شد


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :