تصویربردارى فیلم افسانه عقاب دندان نقره اى درخداآفرین به پایان رسید.

به گزارش تبریزمن، علیرضا رنجى پورتهیه کننده فیلم در این راستا  گفت:افسانه عقاب دندان نقره اى نام فیلم بلندداستانى است به نویسندگى وکارگردانى رسول سلیمیان که به زبان ترکى روایتگرقصه اى فانتزى در دنیاى خیالى است که علیرضا رنجى پور،بابک نهرین و بهمن تقى پورنقش هاى اصلى این فیلم رابرعهده دارندوهرکدام در چند نقش متفاوت ظاهرمى شوند.

رنجى پوردر رابطه با روندتولیداین فیلم افزود:که این اثربراى اولین بار فضاى جدیدى به زبان ترکى به تصویردرآمده است وتصویربردارى آن امروزدر منطقه سدخداآفرین به پایان رسید.

در خصوص داستان این فیلم آمده است وقتى عقاب سفید دندان نقره اى به پرواز در مى آید اتفاقات عجیبى در راه است.

سرمایه گذاران این فیلم علیرضا رنجى پور،بابک نهرین،بهمن تقى پورو رسول سلیمیان میباشد و میزان سرمایه ۶ میلیاردریال مى باشد.

عوامل این فیلم عبارتند از:جلیل اصغرى مدیرتولید-مهدى حیدرى مدیرتصویربردارى-حجه اله بابایى طراح گریم -محمدرضا فلاحیان طراح صحنه-حمیده عابدى طراح لباس -محمدعفراوى برنامه ریزو دستیارکارگردان -جانشین تولیدبهمن ممى زاده -هادى سلیمانزاده مدیرصدابردارى-امیراشک خونى مدیرفنى وتامین تجهیزات-محسن خدابنده ترجمه فیلم نامه-محمدسلیمیان عکاس

به نقل از نصر، بازیگران : علیرضا رنجى پور-بابک نهرین-بهمن تقى پور-عباداله اکبرى-رضاپرتوى-على محمودى-سولمازهاشمى-فاطمه اسمعیلى-نوروز سلیمانى-فریبااسکندرى-اعظم چراغى-یعقوب کهنمویى-بهروزکارگر-حمیدعبدالهى-کبرى واحدى-لیلافدایى -امیدپورفتحى.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :