پختن نیمرو بدون آتش و روغن ، روی زمین آبادان

به گزارش تبریزمن، گرمای بی سابقه در شهر آبادان و استان خوزستان باعث شده که بتوانید به راحتی در روی زمین یک نیمروی خوشمزه را تهیه و میل کنید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :