به گزارش تبریزمن، در روستای بالا جاده گلستان بخش زیادی از اقتصاد روستاییان از فروش محصولات انار ترش و شیرین جنگلی می باشد و از گذشته های دور از روستاهای همجوار و برخی از استانهای دیگر نیز برای خرید این محصولات به آنجا می روند. هر ساله در یک دوره یک ماهه مشاغل خاصی چون انار چینی ، اناردله کانی ، ترشی پزی ، انار تیم خاشک کانی و … رونق می گیرد.

img1 img2 img3 img4 img5 img6 img7 img8 img9 img10 img11 img12 img13 img14 img15

Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :