رئیس مرکز ارتباط با مشتریان سایپا گفت: پراید در صدر شکایات مردمی از سایپا قرار دارد.

به گزارش تبریزمن، صفری رئیس مرکز ارتباط با مشتریان سایپا گفت: پراید در صدر شکایات مردمی از سایپا قرار دارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :