معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی پردیس تولید محتوای دیجیتال در دانشگاهها خبر داد و گفت: این مراکز با هدف پررنگ شدن سهم دانشگاهها در اقتصاد فناوری اطلاعات ایجاد می شود.

به گزارش تبریزمن، مرتضی براری، با تاکید بر اینکه در برنامه ششم توسعه حجم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ۳ برابر میزان کنونی باشد، اظهار داشت: در این بازار که رقمی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان برای آن تصور می شود، ۲۰ درصد – معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان – باید از سمت درآمد خدمات ارزش افزوده، حاصل شود.

وی گفت: برای رسیدن به این هدف، تولید محتوای دیجیتال به ویژه در استانها، باید در دستور کار قرار گیرد.

براری با بیان اینکه با همکاری اپراتورهای موبایل درصدد راه اندازی مرکز تولید محتوا در دانشگاهها هستیم، اضافه کرد: پردیس تولید محتوای الکترونیکی و دیجیتال در دانشگاههای صنعتی شریف و شهید بهشتی ایجاد شده است و راه اندازی این مرکز در دانشگاههای صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز و خوزستان نیز در دست انجام است.

معاون امور دولت و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصمیم برای راه اندازی این مراکز را با هدف پررنگ کردن سهم دانشگاهها در اقتصاد IT عنوان کرد.

براری خاطرنشان کرد: علاوه بر راه اندازی پردیس تولید محتوا در دانشگاهها، باید نسبت به افزایش سهم استانها در تولید محتوا و اپلیکیشن نیز اقدام کنیم. متاسفانه هم اکنون تمامی اپلیکیشن های موبایلی در تهران شکل گرفته اند و رویدادهای استارتاپی و ماراتن های برنامه نویسی درتهران توسعه یافته است که این فضا باید در استانها هم ایجاد شود.

به گفته وی، یکی از مولفه های تغییر روند اقتصاد، حرکت به سمت ایجاد درآمد از محل محتوا است. به نحوی که گفته می شود ۸۰ درصد از اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سمت خدمات محتوا و اپلیکیشن در حرکت است.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :