به گزارش تبریزمن، پندار خمارلو مدیر رسانه ای تیم پرسپولیس تهران در صحبت های اخیر خود در خصوص حضور هواداران پرسپولیسی ساکن در تبریز، توضیحاتی داده بود که این موضوع باعث شده تا هواداران تراکتورسازی، گسترش فولاد و ماشین سازی در فضای مجازی واکنش تندی نشان دهند.

پرشور ها در گروه های مختلفی که در فضای مجازی دارند، بین صحبت هایشان به نبود هوادار پرسپولیسی در تبریز اشاره می کنند و اینکه پرسپولیس در این شهر هوادار دارد را نیز تکذیب می کنند.

همچنین بحث های زیادی بین هواداران تیم های استان به میان آمده است تا عصر امروز با حضور در بنیان دیزل گسترش فولاد را تنها نگذارند.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :