به گزارش تبریزمن، حواشی بعد از بازی تراکتور و نفت شاید هیچ گاه از حافظه فوتبالدوستان پاک نشود تا هواداران میلیونی تراکتورسازی همیشه یک قهرمانی از فدراسیون و فوتبال ایران طلبکار باشند.

1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (23) 1 (15)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :