تبریزمن، شهرستان ورامین با تولید بیش از ۲۲ میلیون قطعه جوجه و جوجه اردک، بیش از ۷۰ درصد نیاز کشور را تأمین کرده و به عنوان قطب تولید آن در ایران شناخته می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :