هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه  روزگذشته پرونده نشریه استانی «طرح نو» را به دادگاه ارجاع کرد.

به گزارش تبریزمن، براساس این گزارش در پرونده نشریه استانی «طرح نو» مطرح شد که بخش هایی از مطلب «هفت خان رستم» مصداق بند ۴ ماده ۶ است و مقرر شد ضمن تذکر کتبی به نشریه، پرونده آن به دادگاه ارجاع شود.

همچنین در این جلسه ۵۷ رسانه مکتوب و الکترونیک مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسئولی ٣٠ نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :