پیروزی دور از انتظار دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نیز رای مردم بریتانیا به جدایی از اتحادیه اروپا، دارای دلایل متعدد و ابعاد مختلفی هستند، اما برخی از محققان و کارشناسان جامعه شناسی، معتقدند نتایج عجیب این انتخابات به یک دلیل مشابه صورت گرفته اند؛ انزجار مردم از جهانی شدن…

تبریزمن، سرویس سیاسی: مهمترین و شاید غیرمنتظره ترین اتفاق جهان در چند سال گذشته، انتخاب دونالد ترامپ، به عنوان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، از طرف مردم این کشور بود. انتخابی که در مطالب گذشته در خصوص برخی دلایل آن نوشتیم، به خصوص برخی دلایل داخلی و سابقه سیاسی هیلار کلینتون؛ حال می رسیم به اینکه مخاطبین ترامپ به کدامین اقشار و لایه های اجتماعی آمریکا تعلق داشته اند؟

در وهله اول شاید به این نتیجه برسیم که اقشار و لایه های کم درآمد تر جامعه آمریکا که از وضع اقتصادی شان ناراضی بودند به این فرد رای دادند. اما این روایت کمی تا قسمتی نادرست می نماید. چون اولا حزب جمهوری خواه آمریکایی ها که ترامپ نیز از اعضای این حزب می باشد، به عنوان حزبی که به دنبال عدالت و مساوات باشد شناخته نمی شود. بلکه برعکس، این حزب بیشتر طرفدار ثروتمندان بوده و به دنبال کاهش مالیات بر درآمدها و در حالت کلی، اتخاذ سیاست هایی است که کمتر مورد علاقه قشر ضعیف جامعه می باشد.

بنابراین بسیار غیرمنطقی بود که جمهورخواهان و نامزدشان، مورد علاقه قشر کم درآمد مردم قرار بگیرند. اما در عین حال بسیاری از کسانی که به ترامپ رای دادند، از همین قشر ضعیف تر بودند! یک تاجر موفق و میلیاردر، محبوب و ستاره فرودست ها شد!

و این دقیقا همان پیچیدگی ای است که همگان را در خصوص پیروزی ترامپ شگفت زده کرد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ چرا میلیون ها رای دهنده آمریکایی که برای بهبود وضع معیشتی شان و برای تداوم خدمات بیمه همگانی و سایر سیاست هایی که اوباماه برای کمک به فرودستان وضع نموده بود، علی القاعده برای تداوم آن خدمات هم که شده بود می بایستی به دموکرات ها رای می دادند، به یک باره ۱۸۰ درجه برعکس عمل نموده و ترام جمهوری خواه میلیاردر رای دادند که اگر برای هر چیز دیگری شناخته می شد برای حمایت از اقشار و لایه های کم درآمد شناخته نمی شد؟

جامعه آمریکا در طی یکی دو دهه اخیر دچار تغییر و تحولاتی شده است که می توان آن را با برخی اغماض ها، ذیل «جهانی شدن» تعریف نمود. ترامپ دقیقا به همان دلایلی پیروز شد که چند ماه قبل تعداد قابل توجهی از انگلیسی ها در جریان انتخابات ماندن یا جدایی از اروپا، رای به جدایی از اتحادیه دادند. نتایج هر دو این انتخابات به یک میزان غیرمنتظره بوده است.

از نظر جامعه شناسی، پیروزی ترامپ و جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا مشابهت های زیادی با یکدیگر پیدا می کنند. در هر دو آن ها جهانی شدن و تغییر و تحولاتی که در نتیجه این جریان ظرف یکی دو دهه اخیر گذشته اتفاق افتاده نقش بسیار مهمی دارد.

committee-of-new-world-order

از مهمترین این تغییر و تحولات می توان به دو تغییر مهم برای کشور های پیشرفته غربی همچون آمریکا و انگلستان اشاره کرد. اولا آسان شدن نقل و انتقال سرمایه و تولید از کشوری به کشور دیگر، ثانیه نقل و انتقال میلیون ها انسان بلاکشیده، آواره، دربدر و پناهنده از کشورهای فقیر، توسعه نیافته و جنگ زده به کشور های ثروتمندتر، امن تر و پیشرفته تر. آمدن این خیل عظیم پناه جویان به کشورهای غربی باعث شده تا بسیاری از شهروندان آنها به تدریج از این وضعیت به تنگ آمده و خواهان جلوگیری از آمدن خارجی های بیشتری به کشورشان شوند.

هنر بزرگ ترامپ این بود که خود را به صورت قهرمانی ملی برای این اقشار ناراضی که درست یا غلط وضعیت نامطلوبشان را نتیجه امدن خارجی ها می پندارند درآورد. نارضایتی ها در میان ساکنین کشورهای غربی تنها جنبه اقتصادی ندارد، به عبارت دیگر بخشی از نارضایتی آلمانی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها، سوئدی ها یا آمریکایی ها از آمدن خارجی ها به مملکت شان به واسطه اشتغال است.

اما نکته اصلی و تعیین کننده، این ها نیست! کم نیستند اروپایی ها و آمریکایی هایی که احساس می کنند «هویت ملی شان»، فرهنگ و تمدن شان، ترکیب ملی و نژادی شان، باور ها و ارزش های اجتماعی شان در نتیجه آمدن تعداد قابل توجهی از خارجی ها که به عنوان پناه جو، مهاجر و یا به صورت غیرقانونی وارد کشورشان شده اند، در معرض تهدید قرار گرفته اند. چرا که خارجی ها دارای فرهنگ خاص خود هستند و حاضر نیستند در فرهنگ جامعه میزبان ادغام شوند. ادغام که سهل است، بسیاری از مسلمانان فرهنگ و تمدن جامعه میزبان را دشمن خود دانسته و با بغض کینه به آن می نگرند.

مردم آمریکا به ترامپ رای دادند چون او تعارف را کنار گذاشته بود و با بغض و کینه از خارجی ها از جمله مسلمانان و مکزیکی ها سخن می گفت. سخنان او پیام خوشایندی بود برای گوش های میلیون ها مرد و زن سفید پوست آمریکایی که مدت هاست با بغض و کینه به خارجی ها می نگرند و خواهان اخراج آن ها از کشورشان هستند.

با این اوصاف می توان به این نتیجه رسید که پروژه جهانی شدن، مردم کشورهای غربی را به تنگ آورده و به نظر می رسد شاهد عقب گرد فرهنگ و تمدن، به دوران گذشته هستیم. دورانی که ملی گرایی و نژادپرستی در آن موج می زند و مردم به دسته های خودی و غیرخودی، آشنا و غریبه تقسیم بندی می شوند. باید دید انتخابات این چنینی و قدرت گرفتن افرادی چون ترامپ تا چه حد در کشورهای مختلف ادامه خواهند داشت. انتخاباتی که نتایجش آینده ای نه چندان خوشایند را نوید می دهد…


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :