اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، مسعود پزشکیان را به عنوان رئیس و اللهیار ملکشاهی و عزیز اکبریان را بعنوان نواب رئیس این هیات انتخاب کردند.به گزارش تبریزمن، محمدجواد جمالی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: ظهر امروز اولین جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دهم با دستور کار انتخاب هیأت رئیسه برگزار شد و در آن اعضای هیأت رئیسه مشخص شدند.

 وی افزود: در این انتخابات مسعود پزشکیان به عنوان رئیس و اللهیار ملکشاهی و عزیز اکبریان به عنوان نواب رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تعیین شدند.

جمالی گفت: علیرضا سلیمی و محمد مهدی برومندی به عنوان دبیر و بنده به عنوان سخنگوی این هیأت تعیین شدیم.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خاطرنشان کرد: جلسه بعدی این هیأت صبح چهارشنبه این هفته و قبل از آغاز جلسه علنی مجلس جهت بررسی پرونده های ارجاعی برگزار می‌شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :