به گزارش تبریزمن، رمضان نوری زاده پزشک تیم تراکتورسازی برای حضور در کارگاه آموزشی اولین سیستم ثبت الکترونیکی پرونده بازیکنان مصدوم شرکت کرد.

گفته می شود، پزشکان تیم های لیگ برتر، بعد از هر بازی  زمانی که بازیکنان مصدوم شده اند، پرونده مصدومیت آنها را برای ثبت به تهران می برند تا فدراسیون پزشکی ورزشی و حتی فیفا از وضعیت و علت مصدومیت آنها با خبر شود.

گفته می شود یکی از شرکت های معتبر، سیستمی برای اولین بار طراحی کرده است که این پرونده ها به صورت آنلاین و الکترونیکی ثبت می شوند تا پزشکان و مدیران فوتبال از آنها با خبر شوند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :