کمالوند حق داشت، پنالتی گسترشی ها مقابل سرخ پوسان همشهری گرفته نشده بود.

به گزارش تبریزمن، “رحیم رحیمی مقدم” کارشناس داوری فوتبال آذربایجان در ارتباط تلفنی با برنامه موج فوتبال درمورد برخی صحنه های بازی تراکتور و گسترش گفت: روی مهاجم گسترش یک پنالتی اتفاق افتاد که متاسفانه برای گسترشی ها گرفته نشد.این خطا در داخل محوطه جریمه سرخ پوشان روی بازیکن گسترش انجام گرفت که انگار از دید داور پنهان ماند.

Screenshot 2015-08-10 01.51.36 Screenshot 2015-08-10 01.51.17

وی در مورد صحنه تک به تک مهاجم گسترش و مدافع تراکتور اظهار کرد: چون بازیکن تراکتور هم در صحنه حضور دارد فقط یک کارت زرد هم کافی می باشد و نیازی به اخراج مدافع تراکتوری ها نیست.

Screenshot 2015-08-10 01.51.52Screenshot 2015-08-10 01.50.44


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :