دربرخی دیدارهای و مراسم‌هایی که رییس جمهور حضور دارد وسیله‌ای به چشم می‌خورد که حس کنجکاوی بینندگان تصویر را تحریک می‌کند.

به گزارش تبریزمن، پنکه جدید رییس جمهور حس کنجکاوی را بیشتر میکند.

 کلید روحانی!

کلید روحانی!


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :