به گزارش تبریزمن، لاله های نارنجی فوتسال آذربایجان برای حضور در صدر جدول لیگ برتر، مترصد یک لغزش دیگر از تیم تاسیسات هستند.

پوستر فوتسال هفته یازده - شهید منصوری قرچک و مس سونگون

پوستر فوتسال هفته یازده – شهید منصوری قرچک و مس سونگون


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :