روز ۱۶ مهر برابر با ۸ اکتبر روز جهانی کودک نام دارد.

به گزارش تبریزمن: روز ۱۶ مهر برابر با ۸ اکتبر روز جهانی کودک نام دارد. با این شعار و با ارزشی که ما ایرانی ها به خانه و افراد خانواده قائلیم ارزش این عضو خانواده کاملا مشخص می گردد و باید به این عضو توجه ویژه نمود. عضوی که اگر چه امروز کودک است و معصوم ،اما فردا بزرگ است ومسئول و خود تربیت کننده ی نسلی جدید، نسلی که روز به روز مسیرش عوض می شود.

world children day

www.telegram.me/tabrizeman

https://instagram.com/tabrizeman


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :