به گزارش تبریزمن، امروز مصادف بود با روز تولد رسول خطیبی افتخار این روزهای فوتبال آذربایجان.

تولد رسول خطیبی
تولد رسول خطیبی

Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :