در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ امام خمینی (ره) پس از نزدیک به ۱۵ سال دوری و تبعید از وطن، در میان استقبال پرشور مردم به کشور بازگشت.

تبریزمن، سرویس عکس: ده روز پس از بازگشت امام خمینی (ره) رژیم شاهنشاهی پهلوی به صورت رسمی منحل شد تا انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسد. دهه ای که تاثیری شگرف در آینده مردم ایران داشته و مقدمه ای برای پیشرفت و عزت آنان شد.

IMG_20160131_175350


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :